Charcoal
FREE RUNNING

{Child Abuse} 2

{Child Abuse}

[บทที่ ๒ : ผลภายหลังสำหรับผู้ที่ทำร้ายหรือทารุณเด็กๆ]

มัทธิว 18:5 "ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเรา ผู้นั้นก็รับเราด้วย"

นี่คือพระบัญชาห้ามทำร้ายเด็ก โดยพระเยซูคริสต์กำลังเน้นความสำคัญที่พ่อแม่ต้องเอาใจใส่กับลูก และไม่ทำร้ายเขา ความรับผิดชอบอันสูงสุดสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่คือหน้าที่ปกป้องจิตใจของลูกจากความเครียด ถ้าพ่อแม่พลาดต่อความรับผิดชอบนี้ ลูกจะเสียความเชื่อถือในพ่อแม่ และจะหมกมุ่นกับตัวเอง

18:6 "แต่ผู้ใดทำให้เด็กสักคนหนึ่งซึ่งเชื่อในตัวเราแล้ว ให้ติดกับดัก [เพราะการถูกทำร้าย] ก็ยังดีกว่าสำหรับเขา [ผู้ที่ทำร้ายเด็ก] หากเขาจมอยู่ในทะเลโดยมีหินโม่ก้อนใหญ่ผูกไว้ที่คอของเขา"

ผู้ที่ทำลายชีวิตเด็กไม่ควรจะมีงานศพดีๆ แต่เขาสมควรที่จะถูกทิ้งไปในทะเลซึ่งเป็น การเตือนผู้อื่นไม่ให้ทำตาม เขาจึงกลายเป็นบุคคลที่ถูกลืมโดยเฉพาะจากคนที่ถูกเขาทำร้ายอย่างร้ายกาจ พระธรรมฟิลิปปี 3:13 สอนให้เราต้อง "ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาเสีย"

18:7 "วิบัติแก่โลกเพราะให้หลงผิด! [ "σκανδαλον" skandalon (สแคนดาลอน) ซึ่งเล็งถึงการทำลายเด็ก / ทารุณกรรม] เพราะเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าการให้หลงผิดต้องเกิดขึ้นเสมอ แต่วิบัติแก่คนนั้นซึ่งก่อการหลงผิดนั้นขึ้นมา"

คำว่า 'สแคนดาลอน' หมายถึง ทำให้เจ็บ ก่อภัยพิบัติ ทำให้หลง หรือทำให้ผู้บริสุทธิ์ติดกับดัก ในกรณีนี้เด็กบริสุทธิ์ติดกับดักจากตัณหาของผู้ใหญ่ ซึ่งควรรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการปกป้องลูกของตน ผู้ที่ก่อความเจ็บปวดสำหรับอีกคนหนึ่งจำเป็นต้องรับความเจ็บปวดเป็นค่าตอบแทน กาลาเทีย 6:7 เขียนไว้ว่า "อย่าถูกหลอก ท่านจะเย้ยหยันพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น"

บ่อยครั้งจะมีเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ซึ่งดูเหมือนไม่มีการอธิบาย เนื่องจากผู้ทารุณเด็กทำเด็กหวาดผวา พระเจ้าจึงจะทรงพิพากษาคนนั้นด้วยความหวาดผวาเช่นเดียวกัน ศาลสูงสุดแห่งสวรรค์จะจัดการกับเขาอย่างยุติธรรม


เมื่อผู้ที่ไม่เชื่อใพระคริสต์ได้ทารุณเด็ก จะเกิดบาดแผลในจิตใจของตน ซึ่งสุดท้ายจะทำให้เขาเสียความสามารถที่่จะใช้ความเชื่อของเขา ต่อมาในชีวิตภายหลังของคนร้ายคนนั้นอาจปรารถนาที่จะได้รับความรอด แต่เขาไม่สามารถแสดงความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ เพราะเขาได้เสียความเชื่อนั้นไปแล้ว

18:8"ถ้ามือหรือเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงตัดทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าในชีวิต(นิรันดร์)ด้วยมือและเท้าด้วนหรือพิการยังดีกว่ามีสองมือสองเท้า และต้องถูกทิ้งในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์"

18:9"ถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าในชีวิต(นิรันดร์)ด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งไปในไฟนรก"

ข้อ 8 กับ 9 เป็นคำเตือนต่อผู้ที่ไม่เชื่อที่กำลังทารุณเด็ก มือเป็นสัญลักษณ์ของการทำร้ายร่างกาย เท้าหมายถึงการตัดสินใจที่จะทำการทารุณเด็ก ตาเป็นสัญลักษณ์ของความต้องการที่เกิดทางร่างกาย เท้าหมายถึงการตัดสินใจที่จะทำการทารุณเด็ก ตาเป็นสัญลักษณ์ของความต้องการที่เกิดทางธรรมชาติบาป บทความนี้ไม่ได้บอกเราว่าการทำร้ายร่างกายของตนเป็นการแก้ปัญหาการทารุณเด็กพระคัมภีร์ไม่ได้สนับสนุนการทำร้ายร่างกายของตน 2 ข้อนี้เขียนเปรียบเทียบ 2 สิ่งที่ตรงข้าม การไม่มีมือ, เท้าหรือ ตา ก็ยิ่งดีกว่าที่จะทำร้ายเด็ก ซึ่งสร้างบาดแผลในจิตใจของผู้กระทำ และทำลายความสามารถในการใช้ความเชื่อเป็นระบบรับรู้ เหตุฉะนั้น เขาไม่สามารถเชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอด จึงต้องถูกขว้างลงไปในบึงไฟนรก

"อนึ่ง ถ้าพระกิตติคุณของเราถูกปิดบัง ก็ถูกปิดบังจากผู้ที่กำลังพินาศอยู่ โดยผู้ครองโลก[ซาตาน]ทำคนที่ไม่เชื่อนั้นให้ในความคิด[ไม่เชื่อพระกิตติคุณ]"(2โครินธิ์ 4:3-4)

ซาตานได้ทำผู้ที่ไม่เชื่อให้ตาบอดโดยช่วยก่อแผลเป็นในจิตใจ เป็นไปได้ที่ผู้ที่ไม่เชื่อมีแผลเป็นมากจนเขาไม่สามารถใช้ความเชื่อเพื่อที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ สุดท้ายคนนั้นจะต้องถูกทรมานใน บึงไฟนรกชั่วนิรันดร์ ไม่ใช่เพราะการทารุณเด็กที่เขาทำ แต่เพราะเขาได้ปฏิเสธพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา

18:10"จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่ง ด้วยเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอ ต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์"

ข้อนี้เป็นคำเตือนจากศาลสูงสุดแห่งสวรรค์แก่ทั้งพ่อและแม่ของเด็กๆ และผู้คนทั่วไปไม่ให้ทำร้ายเด็กๆ พระเจ้าพระบิดาทรงเป็นผู้พิพากษาในคดีทารุณเด็กทุกกรณี ซึ่งจะให้โทษหนักแก่คนที่กระทำอาชญากรรมเช่นนี้

เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เด็กทุกคนจะไม่ต้องทนทุกข์ใจหรือความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย เพราะความไม่ยุติธรรมเช่นนี้ เพราะฉะนั้น พระองค์จึงจะนำเด็กบางคนให้ขึ้นสวรรค์ก่อนเวลาที่เขาต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเรื่องความรอด [befor accountability]

ส่วนเด็กคนอื่นที่เหลืออยู่ พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมการแก้ไขปัญหาที่สมบูรณ์แบบ ผ่านทางพระกิติคุณแห่งความรอด และหลักคำสอนพระคัมภีร์ เพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจของเขา

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 19 ส.ค.59 เวลา 08:02:09 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ Last ]
ยังไม่มีใครตอบกระทู้นี้
วิธีการใช้ Function ต่างๆ