Charcoal
FREE RUNNING

God and the soldier

God and the soldier we adore

In time of danger-not before

The danger past and all things sighted

God is forgotten and the soldier slighted

(We love the Lord. And our military.
Only at night near the enemy.
At the end of war. And to honor.
Lord of the soldiers were sure to lose!)

เรารักพระเจ้า และทหารของเรา
เฉพาะยามเวลาที่ข้าศึกใกล้เข้า
เมื่อสิ้นสงคราม และการให้เกียรติยศ
พระเจ้ากับทหารถูกลืมไปหมด!
Written by anonymous military. Army soldiers in a

view of Marsl Deborah "Duke of mallborough".

เขียนโดยทหารนิรนาม ของกองทัพทหารแห่งดูกแห่งมาร์ลบอราห์"Duke of mallborough "
Although the military may be the next in the eyes

of hate living in free society, because the

sacrifice of soldiers. A career of honor and call

of God Praentr everyone to understand that God has

principles for establishing a peaceful society.

Soldiers may be forgotten. May underestimate or

insult the people they protect. But he also has

duties that are responsible for the Lord. And their

country ....

ถึงแม้ว่าทหารอาจเป็นที่หน้ารังเกียจในสายตาของที่อาศัยอยู่ในสังคมเสรีเพราะการเสียสละของทหาร เป็น
อาชีพที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าและทุกคนที่เข้าใจหลักการที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้สำหรับสังคมที่สงบสุข ทหารอาจถูกลืม หรืออาจดูถูกดูหมิ่นจากผู้ที่เขาปกป้อง แต่เขายังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า และประเทศของตน....
เสรีภาพของประเทศขึ้นอยู่กับกองทัพที่แข็งแกร่งและเตรียมพร้อมที่จะปกป้องผลเมืองและชายแดนของประเทศจากสศัตรู ประเทศใดก็ตามที่เสียกองทัพไป(หรืออ่อนแอ)ไม่สามารดำลงอยุ่ได้นาน ประการที่สอง เป็นผลจากประการแรกที่ได้พิสูจน์แล้ว คือ เนื่องจากพระเจ้าสถาปนากองทัพไว้เพื่อรักษาเสรีถาพ คริสเตียนมีความรับผิดชอบที่จะรับใช้ชาติในฐานะเป็นทหาร และสนับสนุนกองทัพในฐานะเป้นพลเมืองของประเทศ ผู้เชื่อใน พระเยซูคริสต์สามารรับใช้ชาติได้ในฐานะเป็นทหาร ประหารสัตรูและยังเป็นคริสเตียนที่ดีหรือ? หรือเขาสามารอ้างสิทธิ์ในการเกณฑทหารไปทำสงคราม พระเจ้าทรงขัดแย้งพระองค์เองที่พระองค์ทรงบัญชาว่า"อย่าฆ่าคน"และ"พวกท่านจะต้องตีเขาให้พ่ายแพ้ไปนั้นและทำลายเขาให้สิ้นที่เดียว"พระคัมถีร์ได้ตอบคำถามอันสำคัญนี้

พระเจ้าทรงแต่งตั้งหรักการซึ่งให้แต่ละประเทศชาติมีสิทธิ์ในการปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของตน ที่จะรักษาเสรีภาพไว้ และที่จะป้องกันพลเมืองจากความโหดร้ายที่เกิดจากการมีประเทศที่สองเข้ามาครอบครอง การมีกองทัพทหารที่เตรียมพร้อมทุกด้าน จะช่วยป้องกันไม่ให้ต้องเข้าสภาวะสงคราม เพราะจะจูงใจประเทศที่รุกรานให้ละเว้นการบุกประเทศ อย่างไรก็ตาม หากศัตรูนั้นยังตั้งใจบุกประเทศ กองทัพทหารจำต้องพิทักษ์รักษาผู้ที่ไม่สามารป้องกันตัวเองได้(รวมทั้งพวกที่เกลียดทหารด้วย) ชายที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อภรรยา ครอบครัว เพื่อน และประเทศชาติได้รับรองว่า เสรีภาพซึ่งเราได้รักและยกย่องจะดำรงต่อไป เช่นเดียวกับที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงกระทำการเสียสละครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาตร์ที่ไม้กางเขนนั้น คือ ที่พระองค์ทรงพลีชีพซึ่งทำให้ มนุษย์ทุกคน ได้รับชีวิตนิรันดร์ ทหารก็ได้เสียสละและอุทิศถวายเวลา โอกาส และบ้างครั้งกระทั้งชีวิตของตน เพื่อคนอื่น(รวมทั้งพวกที่เกลียดทหาร)จะดำลงอยู่อย่างเสรี สำหรับพวกเราซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการ เสียสละสองอย่างนี้ เขาได้ทำให้เราไม่ไม่วันลืมเกียรติยศที่ควรถวายแด่พระเจ้าและพระผุ้ช่วยให้รอดของเรา

และแก่ทหารอันทรหดผู้ซึ่งได้ซื้อเสรีภาพผ่านชัยสมรภุมิ


Edit by Charcoal - 07 มี.ค.59 เวลา 09:06:02 น.

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 07 มี.ค.59 เวลา 09:02:25 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ Last ]
ยังไม่มีใครตอบกระทู้นี้
วิธีการใช้ Function ต่างๆ