Charcoal
FREE RUNNING

Epistle of James {chapter 1 } part 11

Epistle of James {chapter 1 } part 11

{1:14,15แต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวงเมื่อตัณหาของตนเองชักนำให้หลง แล้วตัวก็ถูกกับดัก ครั้นตัณหาได้เกิดขึ้นแล้ว[ผู้เชื่อได้ตัดสินใจกระทำบาป] ก็ให้เกิดบาป [ผู้เชื่อได้กระทำบาปจริง]และเมื่อบาปโตเต็มที่แล้ว [ผู้เชื่อได้ยุ่งเกี่ยวกับบาปนี้เป็นเวลายาวนาน]ก็นำไปสู่ความตาย[the sin unto death]}ข้อนี้ได้เปรียบเทียบผู้หญิงที่ยั่วให้ผู้ชายล่วงประเวณี โดยตัณหานั้นเปรียบเป็นผู้หญิง หล่อนได้ยั่วผู้ชายด้วยร่างกาย ท่าทาง และการพูดที่ยั่วตายั่วใจ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ชายหวังความเพลิดเพลินและความสุข หากเขาได้ฟังคำพูดของหล่อนและจ้องมองรูปร่าง ในไม่ช้าเขาต้องติดกับ และกระทำผิดบาป

กิเลสตัณหา(ความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง) มักจะเสนอตัวว่าเป็นหนทางสู่ความสุขแก่เราเสมอ คำว่า"ชักนำให้หลง"พูดถึงการที่ผู้เชื่อกำลังปักใจไว้กับความต้องการบางอย่าง และเขาจะ"ติดกับ"เมื่อความต้องการนั้นแรงเกินกว่าที่เขาจะหลีกหนีจากสิ่งนั้นไปได้

การถูกล่อลวงให้กระทำบาป[การทดลองใจ] ไม่ใช่บาป แหล่งแห่งการกระทำบาปคือการใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจ (the source of sin is volition)บาปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการยอมรับ(การตัดสินใจ) ที่จะตอบสนองต่อความต้องการฝ่ายเนื้อหนังแล้ว ผู้เชื่ออาจถูกยั่วใจด้วยความต้องการที่จะมีเงินแยะ แต่หากเขาได้ปฏิเสธการล่อลวงนั้นเขาไม่กระทำบาป อย่างไรก็ตาม หากความต้องการ นั้นผลักดันให้เขาปล้นธนาคาร และเขากระทำจริง(คือ ได้ตัดสินใจที่จะกระทำตามความต้องการนั้น)เขาก็ได้กระทำบาปโลภ และ อาชญากรรม

หากผู้เชื่อไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตฝ่ายวิญญาณ และไม่ได้พัฒนาความรักต่อ พระเจ้า เขาจะไม่มีแรงจูงใจพอที่จะชนะธรรมชาติบาปของตนได้ผู้เชื่อทุกคนมักจะมีบาปประจำตัวที่เขาชอบเลี้ยงไว้ เช่น ความอิจฉา ความกังวล การนินทา การล่วงประเวณี การสงสารตัวเอง เป็นต้น ปีแล้วปีเล่าเขาได้กระทำบาปนั้นโดยไม่นึกถึงพระเจ้าและแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อเขา เท่ากับว่าบาปนั้นได้เติบโตขึ้นเนื่องจาก พระเจ้าทรงรักผู้เชื่อคนนั้นพระองค์ก็จะทรงตีสอนเขา และยิ่งเขาทำบาปนานเข้า การตีสอนก็จะยิ่งหนักขึ้น ในที่สุด หากผู้เชื่อไม่ยอมตอบสนองต่อการตีสอนจากพระเจ้าและเลี้ยงบาปของเขาจนมัน"โตเต็มที่แล้ว"พระองค์จะทรงนำผู้เชื่อคนนั้นให้ขึ้นสวรรค์ซึ่ง พระคัมภีร์เรียกการตายประเภทนี้ว่า"บาปที่นำไปสู่ความตาย"(โรม 8:13; กันดารวิถี 21:6; 1ยอห์น 5:16)
Edit by Charcoal - 28 เม.ย.59 เวลา 11:37:19 น.

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 22 ก.พ.59 เวลา 07:08:04 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ Last ]
ยังไม่มีใครตอบกระทู้นี้
วิธีการใช้ Function ต่างๆ