Charcoal
FREE RUNNING

Epistle of James {chapter 1 } part 7

Epistle of James {chapter 1 } part 7

{1:9ให้พี่น้องที่ต่ำต้อย[ยากจน]โอ้อวด[ฉลอง]ในตำแหน่งสูงของเขา}

ผู้เชื่อทุกคนมีโอกาศและสิทธิเท่าเทียมกันในการปฎิบัติชีวิตฝ่ายวิญญาณในยุคคริสตจักร และก็มีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับรางวัลนิรันดร์และบำเหน็จต่างๆ ที่พระเจ้าจะทรงมอบแก่ผู้เชื่อที่มีชัยชนะในชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่มียิวหรือกรีก[คนต่างชาติ] ไม่มีทาสหรือไทย ไม่มีชายหรือหญิง เพราะ ว่าท่านทั้งหลาย เป็นอันเดียวกันในพระเยชูคริสต์(กาลาเทีย 3:28)

"ไม่มียิวหรือกรีก"หมายความว่า เชื้อสายและเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เรื่องสำคัญในแผนการของพระเจ้า ถ้าคุณถือว่าคุณดีกว่าคริสเตียนผู้อื่นเพราะเชื่อชาติ หรือ วัฒนธรรมของคุณ คุณเย่อหยิ่งและกำลังพลาดที่จะเข้าใจและประยุกต์ข้อพระคัมภีร์นี้มาใช้

"ไม่มีทาสหรือไทย"หมายความว่า สถานะเศรษฐกิจและสังคมไม่ใช่ประเด็นสำคัญในแผนการของพระเจ้า หากคุณคิดว่าคุณต่ำต้อย กว่าคริสเตียนผู้อื่นเพราะคุณมีอาชีพที่คุณคิดว่าเป็นงานที่ต่ำต้อย คุณเป็นคนเย่อหยิ่ง (ความเย่อหยิ่งนั้น ไม่ใช่แค่ความคิดว่าตนดีกว่าผู้อื่น แต่เป็นการที่หมกมุ่นกับความรู้สึก และ ภาพพจน์ของตน) ในสายตาของพระเจ้า งานที่ถูกต้องสมควรทุกประเภทถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติ

"ไม่มีชายหรือหญิง" หมายความว่า เพศไม่ใช่เรื่องสำคัญในแผนการของพระเจ้า ทั้งคริสเตียนชายและหญิงต่างก็เป็นก็เป็นปุโรหิตในในราชวงศ์ของพระเจ้าและมีสิทธิและมีสิทธิและโอกาสที่เท่ากันในการที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุด ไม่ว่าเป็นชายหรือหญิง ผู้เชื่อทุกคนมีธิทธิและโอกาศเท่ากันในการที่จะพัฒนาความรักที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า มีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะรู้จักความสุขของพระองค์และเท่าเทียมกันในการที่จะรับการเลื่อนขั้น (promotion) โดยพระเจ้าในขณะที่เขายังอยู่ในโลก และมีสิทธิและโอกาศเท่าเทียมกันในการที่จะรับบำเหน็จและพระพรที่เพิ่มขึ้นอีกเมื่อไปอยู่บนสวรรค์ ซึ่งจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์

มีคริสเตียนที่ยากจนบางคนได้ตอบโต้ต่อสภาพความเป็นอยู่ของเขาด้วยการสงสารตนเอง ความอิจฉา การขมขื่น และบาปทางความคิดอื่นๆเขาโลภทรัพย์สมบัติของคนรวย ซึ่งทำให้เขาหันเหจากการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ ผู้ที่ยากจนควรจะเรียนและเห็นคุณค่าในสมบัติฝ่ายวิญญาณ 40 ประการที่พระเจ้าทรงมอบให้เขาตั้งแต่เวลารอด และเห็นคุณค่าในชีวิตมหัศจรรย์ที่จะทำให้เขามีความสงบสุขและความรักที่สมบูรณ์ที่สุด สันติสุขอันถาวรนี้มาจากการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า และไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานะเศรษฐกิจส่วนตัว ผู้เชื่อควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับรางวัลและบำเหน็จอันงดงามซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับผู้เชื่อที่ทำให้แผนการของพระเจ้าได้สำเร็จในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาในเวลาที่เขายังอยู่บนโลก หากผู้เชื่อที่ยากจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติฝ่ายวิญญาณที่เขาได้รับจากพระเจ้า ณ เวลารอดและในชีวิตนิรันดร์ เขาจะไม่กังวลกับสถานการณ์และสิ่งของโลกอันชั่วคราว

Edit by Charcoal - 05 มี.ค.59 เวลา 09:02:17 น.

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 11 ก.พ.59 เวลา 09:24:49 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ Last ]
ยังไม่มีใครตอบกระทู้นี้
วิธีการใช้ Function ต่างๆ