Charcoal
FREE RUNNING

Epistle of James {chapter 1 } part 2

Epistle of James {chapter 1 } part 2

{1:2 พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดสอบต่างๆ ก็จงถือ["ηγέοµαι" hegeomai / เฮเกโอมัย] ว่าเป็นความสุขทั้งนั้น}

คำว่า "ηγέοµαι" hegeomai เฮเกโอมัย ในภาษากรีก หมายถึง ถือ(ว่าเป็น), คิด หรือ พิจารณา ความคิดที่ถูกต้อง ต้องมาจากการที่ผู้เชื่อระลึกถึงหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่เขาได้สะสมไว้ในศูนย์ความจำ และการประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์นั้นกับประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เชื่อตัดสินใจอย่างมีเหตุผลซึ่งตรงกับพระคำของพระเจ้าจากนั้น เขาจะสามารถตอบสนองด้วยคำพูดหรือการกระทำที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นคำว่า "คิด" ในที่นี้หมายถึงการประยุกต์พระคำ กับ สถานการณ์อย่างไม่เข้าความรู้สึกหรืออารมณ์ของตน พิจารณา หมายถึงการคิดอย่างรอบคอบในการตัดสินใจ คำว่า ถือ(ว่าเป็น)เป็นการเห็นคุณค่า การนับถือ และ การยกย่อง เราควรถือว่าการประยุกต์พระคำของพระเจ้าต่อความกดดัน ปัญหา และการทนทุกข์ของเรา นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากเราจะมีความสุขในจิตใจในเวลาที่เราถูกการทดสอบเหล่านั้น มีหลายคน ทั้งผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อ ซึ่งมักคิดว่าความเพลิดเพลินและความสุขเป็นสิ่งเดียวกัน ความสุขที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดตามหลักการต่างๆ ของชีวิตฝ่ายวิญญาณ ซึ่งไม่เหมือนกับ ความเพลินเช่นนี้ไมมีส่วนในชีวิตฝ่ายวิญญาณ (อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงจัดเตรียมความเพลิดเพลินและความสนุกสนานซึ่งจะถูกต้องสำหรับผู้เชื่อ และ ผู้เชื่อยังสามารถมีอารมณ์และความรู้สึกดีที่มาจากการตอบสนองต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณ) ความเพลิดเพลิน เป็นความสะใจจากการตอบสนองความต้องการของตน หรือ เป็นความสนุกสนานซึ่งไม่มีสาระ ซึ่งไม่เกี่ยวกับคำว่า "χαρα" chara "คารา" (chara คารา ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษมักจะแปลว่า joy หรือ happiness) โรม 14:17 ได้อธิบายอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างความหมายของความเพลิดเพลินและความสุข "เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดืม แต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความสุข(คารา)ในพระวิญญาณบริสุทธิ์" การกินและการดื่มอาจผลิตความรู้สึกดี แต่ความสุขที่มาจากการ ปฏิบัติชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นผลจากการคิอด้วยมุมมองของพระเจ้า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้ม ความเพลิดเพลิน หรือสถานการณ์ใดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ภายนอกจิตใจของคุณแต่มาจากการ ประยุกต์หลังคำสอนพระคัมภีร์อย่างถูกต้องกับประสบการณ์ชีวิตของคุณ หากคุณกำลังปฏิบัติชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างถูกต้อง ความเพลิดเพลินไม่ใช่สิ่งผิด อาทิเช่น สามีควรมีความสุขและยินดีที่จะมีเพศสัมพันธ์ภรรยาของตน แต่หากว่าความเพลิดเพลินได้เกี่ยวข้องกับธรรมชาติบาปและการกระทำบาปโดยวิธีใดก็ตาม เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าการกระทำ นั้นผิด และทำลายชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อ 2 ทิโมธี 3:4 ได้อธิบายถึงผู้เชื่อที่ถอยหลังฝ่ายวิญญาณ "เป็นคนรักความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้า"

การประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์มาใช้กับการทนทุกข์ ความกดดัน และปัญหาได้ผลิดความสุขภายในจิตใจ นั่นหมายความว่า ถึงแม้ความทุกข์ ความกดดัน และปัญหาจะยิ่งหนักเท่าใด ผู้เชื่อมีโอกาสที่จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น หากมองจากอีกด้านหนึ่ง ความคิดของพระเจ้าในจิตใจของผู้เชื่อสามารภ ชนะความทุกข์ทุกเรื่อง ส่วนความเพลิดเพลินนั้นตรงกันข้าม คือ ความทุกข์ ปัญหา และ ความกดดันจะต้องทำลายความเพลิดเพลิน เพราะความเพลิดเพลินไม่สามารถอยู่กับความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจได้ ความสุขนั้นสัมพันธ์กับคิดและจิตใจ แต่ความเพลิดเพลินสัมพันธ์กับร่างกายด้วย อาจารย์เปาโลได้รับรองหลักการนี้ในจกหมายฝากที่เขียนถึงคริสตจักร เธสะโลนิกา "ท่านได้รับถ้อยคำนั้นด้วย ความยากลำบากเป็นอันมาก พร้อมด้วยความยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์"(1 เธสะโลนิกา 1:6)Edit by Charcoal - 08 เม.ย.59 เวลา 10:54:29 น.

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 04 ก.พ.59 เวลา 16:07:53 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ Last ]
ยังไม่มีใครตอบกระทู้นี้
วิธีการใช้ Function ต่างๆ