Tama-Hard Core
สิบโท

ช่วยทำแบบสอบถามหน่อยครับ ^^" เรื่องการขึ้นรถเมล์น่ะครับ

เป็นโปรเจคจบของข้าน้อยเองขอรับ วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการขึ้นค่ารถเมล์เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมา ไงๆก็ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะขอรับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ^^" พิมพ์ตอบสั้นๆก็ได้ขอรับ ไม่ต้องพิมพ์เต็มๆ

แบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ       *ชาย       *หญิง
2. อายุ (ปี)       *15-25       *26-45      *46-60       
3. อาชีพ       *นักเรียน/นักศึกษา      *ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท      *ธุรกิจส่วนตัว
      *งานอิสระ             *อื่นๆ .......................
4. รายได้ต่อเดือน
*ต่ำกว่า 5,000 บาท       *5,001-10,000 บาท       *10,001-15,000 บาท
*15,001-20,000 บาท       *20,001-30,000 บาท       *30,001 บาทขึ้นไป

(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น                  *ไม่มี      *มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน)            *ไม่มี      *มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ)      *ไม่มี      *มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง)                        *ไม่มี      *มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถ

เมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
            *ไม่เปลี่ยน             *เปลี่ยน
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน      *น้อย *ค่อนข้างน้อย *ปานกลาง *มาก *มากที่สุด
Taxi/สามล้อ       *น้อย *ค่อนข้างน้อย *ปานกลาง *มาก *มากที่สุด
รถตู้            *น้อย *ค่อนข้างน้อย *ปานกลาง *มาก *มากที่สุด
เดิน            *น้อย *ค่อนข้างน้อย *ปานกลาง *มาก *มากที่สุด
เรือ            *น้อย *ค่อนข้างน้อย *ปานกลาง *มาก *มากที่สุด

จบแหล่ว ขอบพระคุณมากๆขอรับ XD

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 18 ก.พ.51 เวลา 23:09:43 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 2 [ All ] [ First ] [ 1 ] [ 2 ] [ Last ]
21 - 39 จากทั้งหมด 39 Reply

GimkiM
กิ่ม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *ชาย
2. อายุ (ปี) *15-25
3. อาชีพ *นักเรียน/นักศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน *ต่ำกว่า 5,000 บาท

(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *ไม่มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถเมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ไม่เปลี่ยน
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *น้อย
Taxi/สามล้อ *ค่อนข้างน้อย
รถตู้ *ค่อนข้างน้อย
เดิน *คอ่นข้างน้อย
เรือ *น้อย

ความคิดเห็นที่ 21 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 12:46:43 น.

Silfer
วิจัยฝุ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *ชาย
2. อายุ (ปี) *15-25
3. อาชีพ *นักเรียน/นักศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน
*5,001-10,000 บาท


(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *ไม่มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *ไม่มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถ
เมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ไม่เปลี่ยน
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *น้อย
Taxi/สามล้อ *มาก
รถตู้ *น้อย
เดิน *ปานกลาง
เรือ *ค่อนข้างน้อย

ความคิดเห็นที่ 22 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 13:22:18 น.

คนบ้าแถวปากซอย
นักรบหน้าบ้าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *ชาย
2. อายุ (ปี) *15-25
3. อาชีพ *นักเรียน/นักศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน *ต่ำกว่า 5,000 บาท

(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *ไม่มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *ไม่มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถเมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ใช่ ใช้วิธีการเดินแทน (ประหยัดได้1ป้ายรถเมล์ = 7บาทต่อเที่ยว แถมออกกำลังกาย)
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *ค่อนข้างน้อย
Taxi/สามล้อ *ค่อนข้างน้อย
รถตู้ *น้อย
เดิน *มาก
เรือ *น้อย

ความคิดเห็นที่ 23 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 13:49:09 น.

เหมียวน้อย
แมวเทพ

1ญ.
2.15-25
3.นร./นศ.
4.ร/ด ต่ำ5000

5.หลังปรับวันที่15ตค.
5.1 คชจ.รวมๆ มี
5.2 วิธีเดินทางมี
5.3 คุณภาพบุคลากร เฉยๆ
5.4 สภาพรถไม่มี

6. ไม่มี เพราะปกติเดินอยู่แล้ว ถ้าไม่จำเป้นก็ไม่ขึ้นรถเมล์รถอื่นไม่ต้องพุดถึง
7.BTS มาก สามล้อ-แทกซี่ น้อย รถตู้ น้อย เดินมาก เรือ น้อย

ความคิดเห็นที่ 24 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 13:59:28 น.

lumin de noir
ลูกแพะลึกลับในสวนดอกไม้สีม่วง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพศ *หญิง
2. อายุ (ปี) *15-25
3. อาชีพ *งานอิสระ
4. รายได้ต่อเดือน *ต่ำกว่า 5,000 บาท

(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน

ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *ไม่มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถเมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น) *เปลี่ยน

7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด

รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *ค่อนข้างน้อย
Taxi/สามล้อ *ค่อนข้างน้อย
รถตู้ *น้อย
เดิน *ปานกลาง
เรือ *ปานกลาง

edit-ทำไมจิ้งจอกไฟมันง่าวๆหว่า = =''

Edit by lumin de noir - 19 ก.พ.51 เวลา 14:20:13 น.

ความคิดเห็นที่ 25 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 14:06:41 น.

ロボット
(Robot[master])

คุณพี่ที่แสนเลว

่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
*ชาย
2. อายุ (ปี)
*15-25
3. อาชีพ
*ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
4. รายได้ต่อเดือน
*10,001-15,000 บาท

(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น
*มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า,รถไฟใต้ดิน, เดิน)
*มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ)
*ไม่มี (แย่ยังไงก็แย่ยังงั้น ไม่เปลี่ยนแปลง และท่าทางจะไม่เปลี่ยนซะด้วยสิ)
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง)
*ไม่มี (เหมือนเดิมกับที่แล้วมา)
6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่
(เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถเมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*เปลี่ยน
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *มาก
Taxi/สามล้อ *ค่อนข้างน้อย
รถตู้ *ปานกลาง
เดิน *มากที่สุด
เรือ *มาก

Robot[master]

ความคิดเห็นที่ 26 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 14:08:48 น.

Adam Walker
The Exorcists

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *ชาย
2. อายุ (ปี) *15-25
3. อาชีพ *ธุรกิจส่วนตัว
4. รายได้ต่อเดือน
*5,001-10,000 บาท

(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *ไม่มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *ไม่มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถ

เมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ไม่เปลี่ยน

7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *ปานกลาง
Taxi/สามล้อ *ปานกลาง
รถตู้ *ปานกลาง
เดิน *ปานกลาง
เรือ *ปานกลาง

ความคิดเห็นที่ 27 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 15:55:00 น.

D.D.chan
นักวาดการ์ตูนฝึกหัด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *ชาย
2. อายุ (ปี) *15-25
3. อาชีพ *ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท

4. รายได้ต่อเดือน
*20,001-30,000 บาท

(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *ไม่มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *ไม่มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถ เมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ไม่เปลี่ยน

7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *มากที่สุด
Taxi/สามล้อ *ปานกลาง
รถตู้ *น้อย
เดิน *ค่อนข้างน้อย
เรือ *น้อย

ความคิดเห็นที่ 28 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 16:56:14 น.

saya
คนรู้จักของ.....

1. เพศ *หญิง

2. อายุ (ปี) *15-25

3. อาชีพ *นักเรียน/นักศึกษา

4. รายได้ต่อเดือน *ต่ำกว่า 5,000 บาท

5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *ไม่มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *ไม่มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *ไม่มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถ เมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ไม่เปลี่ยน

7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *น้อย
Taxi/สามล้อ *น้อย
รถตู้ *ปานกลาง
เดิน *น้อย
เรือ *น้อย

ความคิดเห็นที่ 29 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 17:00:18 น.

Yaoya
ร้านผักเพื่อสุขภาพ


ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *หญิง
2. อายุ (ปี)*15-25
3. อาชีพ *ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
4. รายได้ต่อเดือน*10,001-15,000 บาท

(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *ไม่มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ)*ไม่มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *ไม่มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถเมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ไม่เปลี่ยน
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *น้อย
Taxi/สามล้อ *ปานกลาง
รถตู้ *น้อย
เดิน *น้อย
เรือ *น้อย

ความคิดเห็นที่ 30 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 19:07:05 น.

Zaxelox
Ha Virus Master

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *ชาย
2. อายุ (ปี) *15-25
3. อาชีพ *นักเรียน/นักศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน
*ต่ำกว่า 5,000 บาท
(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถเมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ไม่เปลี่ยน
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *น้อย
Taxi/สามล้อ *ค่อนข้างน้อย
รถตู้ *น้อย
เดิน *ปานกลาง
เรือ *ค่อนข้างน้อย

ความคิดเห็นที่ 31 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 19:56:09 น.

vameso
จอมเวทย์ดินแดนปลาโลมา

1. เพศ *ชาย
2. อายุ (ปี) *26-45
3. อาชีพ *ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
4. รายได้ต่อเดือน *20,001-30,000 บาท

5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *ไม่มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *ไม่มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *ไม่มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *ไม่มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถ
เมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น) *ไม่เปลี่ยน
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *มาก
Taxi/สามล้อ *น้อย
รถตู้ *มาก
เดิน *ปานกลาง
เรือ *ค่อนข้างน้อย

ความคิดเห็นที่ 32 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 20:41:21 น.

SANE
Fictioner Burner

ส่วน​ที่​ 1 ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​
1. ​เพศ​ *​ชาย​
2. ​อายุ​ (ปี) *15-25
3. ​อาชีพ​ *​นักเรียน​/​นักศึกษา​กิจ​ส่วน​ตัว​
4. ​ราย​ได้​ต่อเดือน​
5,001-10,000 ​บาท​

(หลังมีการปรับขึ้นราคา​เมื่อวันที่​ 15 ​ตุลาคม​ 50)
5. ​หลัง​จาก​มีการปรับขึ้นราคา​ ​ปัจจัย​ใด​ต่อไปนี้มีอิทธิพล​ใน​การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม​ใน​การเดินทางของท่าน​
ปัจจัย​
5.1. ​ค่า​ใช้​จ่ายรวม​ใน​การเดินทาง​ด้วย​รถเมล์สูงขึ้น​ *​ไม่​มี​
5.2. ​มีวิธีการเดินทาง​อื่น​ทดแทน​ (เช่น​ ​รถไฟฟ้า​, ​รถไฟ​ใต้​ดิน​, ​เดิน) *​มี​
5.3. ​คุณภาพบุคลากร​ (เช่น​ ​กิริยาของกระ​เป๋ารถเมล์​, ​การขับรถของคนขับรถ) *​ไม่​มี​
5.4. ​สภาพรถ​ (เช่น​ ​ความ​สะอาด​, ​เบาะนั่ง) *​ไม่​มี​

6. ​การปรับขึ้นราคาค่า​โดย​สารรถเมล์​ ​ทำ​ให้​คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ​ใช้​บริการรถเมล์​หรือ​ไม่​
* ไม่เปลี่ยน

7. ​หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่าน​จะ​เปลี่ยนไป​ใช้​สิ่ง​ใด​
รถไฟฟ้า​/​ใต้​ดิน​ *​ปานกลาง​​
Taxi/​สามล้อ​ *​ค่อนข้างน้อย​ฃ
รถตู้​ *​น้อย​ฃ​
เดิน​ *​มาก​
เรือ​ *​น้อย​

ความคิดเห็นที่ 33 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 21:58:56 น.

บักคลิฟ
มนุษย์มือบอน

โปรเจคจบ >>ปี4>>>แสดงถึงอายุ!!
/me โดนถีบ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *ชาย
2. อายุ (ปี) *15-25
3. อาชีพ *นักเรียน/นักศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน
*10,001-15,000 บาท

(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *มี (รุสึกตังขาดบ่อยๆ ดีที่มีแบงค์แอบไว้เสมอ)
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *มี (มุดดินแต่มุดดินก็ขึ้นราคาง่ะ)
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ)*มี (กระเป๋าบางคนปากมากหรือเอาลูกมาด้วยแล้วทะเลาะกับลูก ตอนมันงอแง-*-)
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *ไม่มี (ชิน)

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถ

เมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ไม่เปลี่ยน (จำใจ)
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *มากที่สุด
Taxi/สามล้อ *น้อย
รถตู้ *มาก *มากที่สุด
เดิน *มากที่สุด สุดสุดสุด ถ้าวิ่งไม่เหนื่อยก็คงวิ่งไปแล้ว ผอมด้วย
เรือ *น้อย (บ้านไม่ได้ติดแม่น้ำ)

จบแหล่ะ จริงๆส่วนมากผมเดินเอานะ สนุกดี เพลินด้วย เหล่สาวด้วย ที่สำคัญ ผอม 5555
เริ่มเรียนมหาลัยเริ่มแก่ เพือ่นๆก็ลงพุงกันยกใหญ่ เป็นอาเสี่ยไปเลย มีผมคนเดียวนี่แหละ ที่ผอมเพรียว จริงๆปัจจัยที่เดินก็คงไม่มีแค่นั้น บางทีแค่ไปซื้อของแค่เนี่ย แต่ไปบ่อยๆแล้วนั่งรถมันเปลือง ไม่รีบด้วย แถม ไม่ได้รีบอะไร

ความคิดเห็นที่ 34 ตอบเมื่อ 19 ก.พ.51 เวลา 22:35:54 น.

Namine
(Namine')

ยัยหมัดหนัก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *ชาย
2. อายุ (ปี) *15-25
3. อาชีพ *นักเรียน/นักศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน
*ต่ำกว่า 5,000 บาท

(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *ไม่มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถ เมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ไม่เปลี่ยน
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *ปานกลาง
Taxi/สามล้อ *ค่อนข้างน้อย
รถตู้ *ค่อนข้างน้อย
เดิน *มากที่สุด
เรือ *น้อย

ความคิดเห็นที่ 35 ตอบเมื่อ 20 ก.พ.51 เวลา 15:52:23 น.

Earthy
จิ้งจอกน้อยเหมียวๆ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *ชาย
2. อายุ (ปี) *15-25
3. อาชีพ *ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
4. รายได้ต่อเดือน
*10,001-15,000 บาท

(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *ไม่มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *ไม่มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *ไม่มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถ
เมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ไม่เปลี่ยน
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *มากที่สุด
Taxi/สามล้อ *ปานกลาง
รถตู้ มาก *
เดิน *น้อย
เรือ *น้อย

ความคิดเห็นที่ 36 ตอบเมื่อ 23 ก.พ.51 เวลา 01:01:36 น.

Tabasco
Member

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ หญิง
2. อายุ (ปี) *26-45
3. อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
4. รายได้ต่อเดือน *30,001 บาทขึ้นไป

(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *ไม่มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *ไม่มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถเมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)

*เปลี่ยน


7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด

รถไฟฟ้า/ใต้ดิน มากที่สุด
Taxi/สามล้อ น้อย
รถตู้ มาก
เดิน น้อย
เรือ น้อย

Edit by Tabasco - 23 ก.พ.51 เวลา 22:06:39 น.

ความคิดเห็นที่ 37 ตอบเมื่อ 23 ก.พ.51 เวลา 22:01:57 น.

InsomIA3
คนงานในอุตสาหกรรมประกอบแบบ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *ชาย
2. อายุ (ปี) *15-25
3. อาชีพ *พนักงานบริษัท
4. รายได้ต่อเดือน *10,001-15,000 บาท
(หลังมีการปรับขึ้นราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 50)
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *ไม่มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *มี
5.3. คุณภาพบุคลากร (เช่น กิริยาของกระเป๋ารถเมล์, การขับรถของคนขับรถ) *ไม่มี
5.4. สภาพรถ (เช่น ความสะอาด, เบาะนั่ง) *ไม่มี ( รู้สึกก่อนและหลังก็ไม่ต่างกันเลยนะครับ โอเค อาจจะยังไม่เห็นชัดเจน )
6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถเมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ไม่เปลี่ยน
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน *มากที่สุด
Taxi/สามล้อ *น้อย
รถตู้ *ปานกลาง
เดิน *ปานกลาง
เรือ *น้อย

ความคิดเห็นที่ 38 ตอบเมื่อ 25 ก.พ.51 เวลา 23:35:34 น.

B.raver
ปีศาจรับใช้ของเดจิโกะจัง

อยากช่วยตอบนะครับ แต่ไม่ได้อยู่ไทยแล้ว=ตอบ5.3,5.4ไม่ได้ ก็ขอตอบเท่าที่ได้นะครับ


ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชาย
2. 15-25
3. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
4. 20,001-30,000 บาท
5. หลังจากมีการปรับขึ้นราคา ปัจจัยใดต่อไปนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของท่าน
ปัจจัย
5.1. ค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางด้วยรถเมล์สูงขึ้น *มี
5.2. มีวิธีการเดินทางอื่นทดแทน (เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, เดิน) *มี

6. การปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์หรือไม่ (เช่น ใช้บริการลดลง,ใช้พาหนะอื่นทดแทน,ระยะทางขั้นต่ำที่จะใช้รถ

เมล์เพิ่มขึ้น,จำนวนต่อสายรถเมล์ลดลง เป็นต้น)
*ไม่เปลี่ยน
7. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางหลังการปรับขึ้นราคาท่านจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งใด
รถไฟฟ้า/ใต้ดิน ปานกลาง
Taxi/สามล้อ มาก
รถตู้ มาก
เดิน ค่อนข้างน้อย
เรือ น้อย

ความคิดเห็นที่ 39 ตอบเมื่อ 29 ก.พ.51 เวลา 13:03:57 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 2 [ All ] [ First ] [ 1 ] [ 2 ] [ Last ]
21 - 39 จากทั้งหมด 39 Reply
วิธีการใช้ Function ต่างๆ