Rina
Mezzo-Soprano

ถ้าเป็นคนไทยต้องอ่าน

ไม่ค่อยเข้าเรื่องกับเว็บนี้แต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
ใครเคยดูสารคดีของ ดร นิติภูมิน่าจะคุ้นๆอยู่บ้าง
เป็นข้อความของผู้อื่นนำมาโควทอีกทีค่ะ
-----------------------------------------------------------
เรื่องนี้ คนไทยทุกคน ควรที่จะได้รู้
ประเทศต่างๆในโลกนี้มีเกิด มีดับ ตลอดเวลา ประเทศไทยก็ไม่พ้นวิถีนี้เช่นกัน


สืบเนื่องจากการบรรยายของคุณนิติภูมิ ซึ่งเป็นสื่อมวลชน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมอสโค
ซึ่งเป็นสถาบันที่สตาลินสร้างขึ้นเพื่อสร้างภูมิปัญญาหวังครองโลกในสมัยหนึ่ง
เมื่อหลายปีก่อนคุณนิติภูมิ ได้ทำนายไว้ว่า ประเทศอินโดนีเชียจะแตกเป็น
6-14ประเทศ
ซึ่งในตอนนั้น นักรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ หัวเราะจนฟันกระเด็น แต่ต่อมาพอปี 2542 เหตุการณ์ก็เริ่มเป็นจริง! ประเทศอินโดฯได้เริ่มแตกเป็น ติมอร์ และตอนนี้ก็กำลังจะเกิดประเทศอาเจะ และอีกหลายประเทศที่จะเกิดตามมา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2543 ที่ผ่านมาที่งานคนดีศรีสังคม ณ หอประชุมวัฒนธรรมฯ คุณนิติภูมิได้บรรยายว่า ประเทศไทยจะต้องแตกเป็นประเทศใหม่อีก 4 - 6 ประเทศ แน่นอน! ทั้งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นอย่างมีกระบวนการ โดยสถานการณ์จะเริ่มชัดขึ้นในปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่ข้อตกลง GATTs จะเริ่มมีผลสมบูรณ์ การค้าเสรีจะมีผลสมบูรณ์ สินค้าเกษตรต่างๆจากต่างประเทศจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมหาศาล ในขณะที่เกษตรกรของไทยจะไม่กินสินค้าเกษตรของไทยด้วยกัน

และสินค้าเกษตรของไทยก็จะขายไม่ออกเนื่องจากมีต้นทุนที่สูงกว่าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ ประกอบกับการที่การพัฒนาการเกษตรของไทยได้พัฒนาอย่างผิดทิศทาง
เป็นการพัฒนาแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้คนปลูกลำใยไทยก็จะปลูกแต่ลำใย จะกินข้าวก็ต้องซื้อข้าวเวียดนามมากิน คนปลูกข้าวไทยก็ต้องไปซื้อหอมกระเทียมจากจีนมากิน คนปลูกหอม กระเทียมจะไม่ซื้อลำใยจากไทยแต่จะไปซื้อจากเกาหลีมากิน เป็นวงจรอย่างนี้ทำให้สินค้าเกษตรของไทยขายไม่ได้

เพราะแม้แต่เกษตรกรไทยด้วยกันก็ยังไม่ซื้อของเกษตรไทยด้วยกันมากินเนื่องจากสินค้าของต่างประเทศมีต้นทุนถูกกว่าสินค้าเกษตรของไทยมีต้นทุนที่สูงกว่า
เพราะใช้ปัจจัยการผลิตปุ๋ย ยาของต่างประเทศ พันธุ์พืชก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากในอีก 10 ปีข้างหน้าพันธุ์กรรมท้องถิ่นจะถูกทำลายจาก GMOs และเมื่อเกษตรกรไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ของประเทศอยู่ไม่ได้
วิกฤตที่มหาโหดสุดก็จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย

รัฐบาลไทยจะไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะมาตรการทางการเงินก็จะใช้ไม่ได้
เนื่องจากธนาคารไทยกลายเป็นของต่างประเทศหมดแล้ว ไฟฟ้าก็แพงขึ้น น้ำมันก็แพงขึ้น โทรศัพท์ แพงขึ้นเนื่องจากวิสาหกิจเหล่านี้กลายเป็นของต่างชาติหมดแล้วเขาสามารถตั้งราคาได้ตามใจชอบถ้ารัฐบาลไปขอให้ลดราคาก็จะได้รับคำตอบว่าเขาจะไม่มีกำไรธุรกิจจะอยู่ได้ด้วยกำไรเท่านั้น ถ้าเขาไม่มีกำไรเขาก็จะตัดน้ำ ตัดไฟ ตัดโทรศัพท์ คุณเลือกเอาว่าจะยอมจ่ายในราคาที่แพงหรือว่าจะยอมไม่มีใช้

ดังนั้น รัฐบาลในอนาคตจะได้แต่นั่งทำตาปริบๆๆ เมื่อเกษตรกรไทยอยู่ไม่ได้
การขายที่ดินราคาถูกๆและจำนวนมหาศาลจะตามมาคนที่มีกำลังซื้อก็คือชาวต่างชาติ
ซึ่งปัจจุบันก็ปรากฏ แล้วว่าที่ดินบริเวณภาคตะวันออกได้ถูกต่างชาติกว้านซื้อไปเป็นจำนวนมากแล้วเกษตรกรไทยที่ขายที่ดินได้ก็ไม่สามารถนำเงินที่ได้ไปลงทุนให้เกิดรายได้ได้
เพราะธุรกิจอื่นๆ ได้ตกอยู่ในกำมือของต่างชาติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกก็ตกอยู่ในมือของ Big C, Lotus, Carrefour,ธุรกิจอาหารก็ตกอยู่ในมือของ KFC, Pizzahat, McDonal,สิ่งทอเสื้อผ้าก็ของพวกฝรั่งเศส ฯลฯ ดังนั้น เงินตราของไทยก็มีแต่จะถูกดูดออก เหมือนกับคนที่เลือดไหลไม่หยุด...เมื่อคนจนอยู่ไม่ได้ รัฐจะอยู่ได้ ฤา ?

4 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นแห่งแรกที่จะขอแยกตัวออกจากประเทศไทย
เนื่องจากความแตกต่างที่เห็นชัดเจนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในปี 2553 คนไทยภาคใต้จะเห็นด้วยกับการแยกประเทศเพราะเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลไทย การเมืองไทย การคัดค้านจะน้อยลง การสนับสนุนให้แยกจะทวีความรุนแรงขึ้นจนรัฐบาลไทยไม่สามารถควบคุมได้ถ้ารัฐบาลใช้กำลังทหาร ก็จะถูกต่างชาติส่งทหารมาต่อต้านกองทัพไทย ซึ่งแน่นอนกองทัพไทยไม่มีปัญญาไปต่อสู้อยู่แล้ว การแยกตัวจะสำเร็จได้ในไม่นานจากนั้น ภาคตะวันออก บริเวณจันทบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา จะขอแยกตัวตามมา เนื่องจากที่ดินแถบนั้นกลายเป็นของต่างชาติหมดแล้ว เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมของต่างชาติ ทั้งสมุนไพร อาหารต่างๆ เมื่อรัฐบาลไทยเป็นอุปสรรคของต่างชาติ การขอแยกตัวก็จะทำได้ไม่ยาก นั่นหมายถึง การซื้อประเทศไทย คล้ายกับที่สหรัฐอเมริกาซื้อรัฐ Alaska จาก Russia ถ้าไทยต่อต้าน เจอทหารต่างชาติแน่

เราจะเตรียมรับมือกับวิกฤติในอนาคตอย่างไร ? ผมติดตามงานเขียนคุณนิติภูมิ
มาหลายปีและสิ่งที่เขียนในไทยรัฐหน้า 2 เกือบทุกวันนั้น ไม่น่าเชื่อเลยว่า

หนังสือพิมพ์ต่างประเทศจะเอาข้อมูลงานเขียนของนิติภูมิไปแปลลงหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ ในการวิเคราะห์บ่อยครั้ง ที่นิติภูมิ มองการค้า การเมือง สังคมไปพร้อมๆ
กันรวมทั้งประวัติศาสตร์ เขามอง อาเจนติน่า ก่อนล่มสลายทางเศรษฐกิจ ก่อนล่มจริงๆ เขาทำนาย การเกิดสงคราม อเมริกากับอิรัค ข้อคิด รวมทั้ง อนาคตชาวเชเชนไว้น่าสนใจ ผมว่า สิ่งที่เขาพูดเป็นไปได้ นิติภูมิ ทำให้ผมต้องกลับมาซื้อของโชห่วยของคนไทย แทนที่ไปเดิน big-c lotus careflour เพราะผมบอกแม่บ้านและลูกๆ ว่า เราซื้อของร้านโชห่วย ข้างบ้าน ไม่ต้องไปห้างใหญ่อีกเพราะอะไร เพราะเราไป คาร์ฟู เงิน100 บาทที่เราจ่ายไปจะไปสู่ฝรั่งเศส 86บาท เหลือให้คนไทย 14บาท เพราะของต่างชาติเกือบ 100 เปอร์เซนต์ บิกซี โลตัสเหมือนกัน นิติภูมิเคยเอาเปอร์เซนต์ที่ต่างชาติถือหุ้นมาลงให้ดู ของ3ห้างดัง

ผมตกใจมาก และตัดสินใจซื้อน้ำปลาข้างบ้านตั้งแต่วันนั้นเพราะว่าต่างชาติถือหุ้นกว่า
90 เปอร์เซ็นต์แล้ว บางห้าง 86 เปอร์เซ็นต์
สอนลูกว่ามันจะแพงกว่าห้าง 3 บาท ก็ซื้อที่นี่มันจะแพงกว่า 5 บาทก็ซื้อที่นี้

เพราะมันจะเป็นภาษีคนไทย กลับมาหาลูกเอง ผมคิดแบบนี้จริงๆๆ ถ้าซื้อห้าง1,000บาท มันไหลไปต่างประเทศ 900บาท ที่เหลือ 100 บาท
ที่เห็นจ่ายค่ายามเฝ้าห้างไง มองอาเจนติน่าง่ายนิดเดียว ห้างต่างชาติบุกไปตั้งมากกว่า 400 ห้าง ทั่วประเทศ
คนอาเจนติน่าจึงทำเงินส่ง คาร์ฟู ส่งห้างต่างชาติ เกือบ100 เปอร์เซ็นต์ เงินคนทั้งชาติของชาวอาเจน จึงไหลไปหมด ในประเทศจึงไม่เหลืออะไร ทางสุดท้ายที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าทำได้ ผมพาลูกผมหัดทานขนมกรอบๆ ห่อน้อยลง เลิกกิน kfc และพยายามทานให้ลดลง และจำนวนหน ต่อปีน้อยสุด ผมอธิบาย

วิธีสิ้นชาติแบบทางเศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มจนจบให้เด็กๆ ที่บ้านลูกๆ ฟัง
หัดให้ลูกมาทานบัวลอย ขนมชั้น ข้าวเหนียวเปียกแทน ถั่วดำข้าวเหนียว ดีครับ
ได้ผลลูกเปลี่ยนวิธีกิน วิธีคิดไปเลย เปลี่ยนไปได้มาก พอเย็นๆ สั่งผม ซื้อเต้าส่วนบ้าง ขนมชั้นบ้าง ลูกเดือยบ้าง ผมพูดนิดนึงที่เขาเข้าใจคือ ผมไปตลาดซื้อไก่ทอดแม่ค้ามา3ขาไก่ทอดแบบไทยๆ แล้วผมไป kfc ซื้อมา 3 ชิ้น
เลือกน่อง ครับเหมือนกัน ราคาต่างกันลิบเลย ผมก็อธิบายคำว่า license ค่าลิขสิทธิ์ ให้ลูกฟัง ผมบอกว่า X ไก่ 35บาท ค่าไก่ 15บาท ที่เหลือเป็นลิขสิทธ์
ไก่แม่ค้าที่ถูกเพราะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ใบตองที่ห่อขนมไทย ไม่มีลิขสิทธิ์
มันเป็น วัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ไม่ถึง 3 เดือน X ขนมต่างชาติ ห่อสวย
แพง
เพราะยี่ห้อมันมีลิขสิทธิ์ เวลามันหล่นที่พื้น ไม่มีคนเก็บมันจะย่อยสลายภายใน200ปี ผมสอนแบบนี้ ลูกผมเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเลย ผมทำได้และทำแล้ว

ปล.ใคร่จะขอกรุณาช่วยนำบทความไปเผยแพร่ต่อ จะเป็นพระคุณมากครับ

ยาวไปหน่อย แต่อยากให้อ่าน เพื่อที่ไทยเราจะได้อยู่รวมเป็นชาติไทยต่อไป

** เมื่อกี้ดูที่นี่ประเทศไทย เปิดเพลงชาติให้ฟัง ไม่เคยฟังแล้วรู้สึกว่าอยากร้องไห้เท่าวันนี้เลย ฟังแล้วเห็นภาพที่คนไทยทั้งประเทศช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้แต่อยากจะขออีกอย่างหนึ่งคือรักชาติหน่อย
ช่วยกันหน่อยครับซื้อสินค้าไทย
เลิกได้แล้วกับการซื้อของแบรนเนม
มันจะทำให้ชาติล่มจม

จากบอร์ดเด็กดีนะครับ
http://board.dek-d.com/board/view.php?id=292999

ย้ำอีกที
เพราะเราไป คาร์ฟู เงิน100 บาทที่เราจ่ายไปจะไปสู่ฝรั่งเศส 86บาท เหลือให้คนไทย 14บาท
----------------------------------------------------------
ขอฝากไว้สำหรับเด็กไทยที่ยัง take it for granted ด้วยค่ะ

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 06:10:41 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ 1 ] [ Last ]
1 - 14 จากทั้งหมด 14 Reply

Sister Goddess
The Proof Reader

อืม อ่านดูแล้วก็น่าใจหายจริงๆแฮะ ถ้าประเทศไทยต้องแตกแยกออกอย่างนี้

ความคิดเห็นที่ 1 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 09:00:34 น.

Garfieldผู้ขนร่วง
secret(ary)

ก็เป็นเรื่องที่ลึกๆก็รู้อยู่แก่ใจ

ความคิดเห็นที่ 2 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 09:09:49 น.

xelloss
ปีศาจชุดขาว

อันนี้เคยอ่าน
ที่กลัวที่สุดก็คงเป็นเรื่องแบ่งแยกดินแดน ผมไม่รู้ว่ากรณีติมอร์ตะวันออก มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็หวังว่าท่านนายกคนต่อไปคงไม่ทำให้เกิดแบบติมอร์อีกเท่านั้น
ไฟฟ้า แพงขึ้น แต่ใช่เพราะจากต่างประเทศแน่เหรอ? ผมไม่รู้รายละเอียดเบื้องหลัง แต่ผมคิดว่า กฟผ อยากได้โบนัสเลยขึ้นค่าไฟมากกว่า

กรณีคาร์ฟู ผมว่าเป็นการคิดอะไรที่ตื้นมาก
ถามจริงเถอะ คาร์ฟูผลิตสินค้าขึ้นมาจากความว่างเปล่าหรือไง? ที่จู่ ๆ ก็บอกว่า 100 บาท คาร์ฟูได้ไป 86 บาท? โอเค มันอาจจะเป็นแง่ของสัดส่วนหุ้นว่าคาร์ฟูถือหุ้นมากกว่า
แต่อย่าลืม 100 บาทน่ะ มันต้นทุนสินค้าเท่าไหร่? สินค้าทุกอย่างไม่ใช่เสกขึ้นมาได้ มันต้องมีผู้ผลิต ผมสมมุติว่า ต้นทุน 50 บาท
ดังนั้นกำไร 50 บาท อาจจะมีบางคนคิดว่า เอ้า งั้นคาร์ฟูก็ได้ไป 43 บาท
แต่อย่าลืม ห้างพวกนี้เปิดไฟตลอดวัน จ้างพนักงานหลายตำแหน่ง ทั้งแคชเชียร์ พนักงานแผนกเครื่องไฟฟ้า พนักงานขนของ และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณคิดว่าเขาไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างรึ?

สมมุติว่า จากกำไร 50 รวมสินค้าทุกอย่าง เอามาแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายพวกนี้ได้ 20 ที่เหลือเป็นกำไรเพียว ๆ

แล้วไง.....ถ้าคิดกันว่าระบบแบบนี้เป็นการเอาเปรียบ แล้วนักธุรกิจไทยบางคนที่ไปเปิดบริษัท ทำธุรกิจในประเทศด้อยพัฒนากว่าเรา ต่างกันตรงไหน เขาก็ไปหากินกับประเทศอื่นเหมือนกัน เงินของประเทศนั้น ๆ ก็ไหลเข้าประเทศไทย แล้วทำไมไม่ไปว่าเขาบ้างล่ะ

การทำธุรกิจ มันก็ต้องมีกำไร คนเขียนบทความคงจะพอใจมากสินะ ถ้ามีคนทำธุรกิจซักตัวนึง แล้วกำไรปีละหนึ่งล้าน ถ้าปีละร้อยล้าน เขาก็หาว่าเอาเปรียบ ทั้งที่จริง ๆ แล้วกำไรต่อหน่วยอาจจะแค่บาทเดียว แต่เขาเน้นที่ปริมาณเป็นหลัก เลยรวยได้ขนาดนั้น

แล้วตอนเขาลงทุนเป็นร้อยล้าน พันล้าน ไม่เห็นมีใครช่วยเลย ' '
ถ้าไม่มีพวกคาร์ฟู คิดว่าจะมีคนที่ไม่มีงานทำอีกเท่าไหร่?

คนเราใฝ่หาของที่ราคาถูกกว่าเสมอ ผมสนับสนุนในเรื่องของการที่ ถ้าเราจะกินไก่ ทำไมเราต้องกิน KFC เรากินไก่ธรรมดาก็ได้ อาหารฝรั่งที่ผมเลิกกินแล้วอย่างหนึ่งก็คือพวกพิซซ่า ถาดใหญ่ตอนนี้ปาไปเกือบห้าร้อยแล้วมั้ง? ซื้อส้มตำแถวบ้านกินยังถูกกว่าอีก

สรุป มันอยู่ที่คน ตราบใดที่คนยังใฝ่หาของที่ราคาถูกกว่า เราก็คงห้ามไม่ได้

แต่สิ่งหนึ่งที่ปฎิเสธไม่ได้ก็คือ ดิสเคาน์สโตรพวกนี้ของมันหลากหลายกว่า ' ')b

ไม่ได้ว่า Rina นะครับ แค่แสดงความคิดเห็นกับบทความน่ะ smile

Edit by xelloss - 04 ก.พ.48 เวลา 09:30:38 น.

ความคิดเห็นที่ 3 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 09:29:18 น.

cg
ไม่ใช่โพลีก้อนนะ

อืม ในแง่แนวคิดของบทความต้องยอมรับล่ะนะครับ

แต่ผมไม่ชอบอะไรที่เสนอแล้วมันเกินจริงมากเกินไป ใส่ความเห็นส่วนตัวเหมือนปลุกระดม
ถ้อยคำมันไม่ต่างอะไรกับถ้อยคำที่พวกโจรใต้ใช้ปลุกระดมกล่อมชาวบ้านเลย
อย่าลืมนะครับ 100 บาท คาร์ฟูได้86 บาท แต่นั่นคือส่วนของกำไรนะครับไม่ใช่ต้นทุน
ต้นทุนยังไงก็ยังอยู่ในประเทศเราอยู่ดี ธุรกิจของเขา เขาต้องเอากำไรสิครับ
หรือว่าจะให้เขาเอากำไร 14 บาทล่ะ กำไร 86 บาทเขาก็ปันผลไปให้พนักงานอีกนะครับ - -
พนักงานก็คนไทยทั้งนั้นแหละ

ถ้ากำไรเขาน้อย เงินเดือนคนไทยก็น้อย ไม่มีห้าง คนก็จะไม่มีงาน
มันคุ้มแล้วเหรอกับการห้ามให้เขามาลงทุนในต่างชาติ - -
เป็นคุณ คุณก็ว่าไม่คุ้มจริงไหม?

ความคิดเห็นที่ 4 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 09:37:42 น.

Digimon Tamer
จอมเวทย์รัตติกาลแห่งห้องสมุด

อานะ เราก็ไม่ค่อยชอบไปพวก บิ๊กซี พวกนี้เท่าไหร่ นอกจากว่าจะหาซื้อของบางอย่างไม่ได้จริงๆ ก็เลยต้องไป (ที่ไม่อยากไปก็เพราะมันจะไม่จบที่ของที่ต้องการซื้อ มันจะมีของพ่วงอีกเพียบ)

อีกนิด พวก KFC Mc หรือ โดนัท อะไรพวกนี้เราไม่กินเลย มันแพงเกินเหตุ เราซื้อน่องไก่มา คลุกแป้งกับเครื่องเทศเอง แล้วเอาไปทอดให้พอเหลืองน่ากิน รับรองว่าราคาไม่ถึงครึ่งกับที่ขายอยู่ตามห้าง เพราะแม่เราทำให้กินเองแล้ว อร่อยกว่าด้วย =_,=+
ที่เราจะกินก็คงเป็นพวกอาหารต่างชาติ อย่างพิซซ่า ที่นานทีปีหนจึงจะกิน (ซื้อเฉพาะวันที่มีงานการ์ตูน แบบว่ามันใส่กล่องมากินได้หลายคน จะได้เกาะติดสถานการณ์ได้ตลอด ฮา) แต่ยังไงมันก็แพงอยู่ดี her ส่วนใหญ่จึงรอของฟรี

Edit : ว่าแต่ เซเว่น นี้นะ ของต่างชาติหรือเปล่า? เราว่ามันทำยอดขายได้ดีมากๆเลยนะ =3=

Edit by Digimon Tamer - 04 ก.พ.48 เวลา 09:47:48 น.

ความคิดเห็นที่ 5 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 09:39:25 น.

ioroid
หุ่นเหล็ก

คนเขียนบทความลืมไปครับว่าทฤษฏีที่มาจากมอสโคว์ไม่ได้อธิบายถึงความเป็นคนไทยเอาไว้ด้วย

จำตอนพฤษภาทมิฬได้รึเปล่า สำนักข่าวทุกแห่งต่างตีความว่ากรุงเทพกำลังจะเกิดการจราจล บ้างก็ว่าเหตุการณ์รุนแรงจะบานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมือง

แต่เหตุการณ์ก็จบลงชนิดที่คนทั้งโลกก็งงๆ แค่ประมุขประเทศเรียกผู้นำทั้งสองฝ่ายเข้าไปคุยด้วยเท่านั้นเอง เรายังมีในหลวงครับ เรื่องแบ่งแยกดินแดนนี่เลิกคิดไปได้เลย คนไทยเราเป็นชาตินิยมแบบเงียบๆครับ ปรกติก็เหมือนจะไม่มีอะไร เผลอๆจะด่าจะตีกันด้วยซ้ำไป แต่ถ้ามีอะไรที่มากระทบกระเทือนคำว่า "ไทย" เมื่อนั้นคำว่าชาตินิยมก็จะเด่นชัดขึ้นมา

ซื้อไปเถอะครับ ถ้าของมันถูกกว่าและดีกว่า ผมก็ไม่เห็นว่าคนจะซื้อของที่ติดตราโลตัสหรือคาร์ฟูร์กันซักเท่าไหร่ คนส่วนใหญ่ก็ยังซื้อของจากบริษัทสหพัฒน์มากกว่าของแบ่งบรรจุที่ติดตราของห้างเอง

บทความนี้ออกการ์ตูนไปหน่อยครับ สร้างพื้นฐานความเชื่อด้วยทฤษฏีและการอ้างอิงถึงเรื่องที่ตีความเอาฝ่ายเดียว ยกเรื่องที่รุนแรงขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างความอ่อนไหว แล้วก็สรุปลงตามที่ต้องการเพื่อให้คำตอบที่จะสร้างความพอใจจากความอ่อนไหวที่เกิดขึ้น

อ่านแล้วหนักแน่นไว้ อาจารย์จากมอสโคว์ไม่รู้หรอกครับว่าคนไทยคิดอะไร

ความคิดเห็นที่ 6 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 10:12:56 น.

ทิดOrpheus
ผู้กลับมาจากวังวนชีวิต??

อ่านแล้วก็รู้สึกมีอะไรขัดๆอยู่นิดนึงนะครับ

อย่างกรณีติมอร์ตะวันออกนี่... รู้สึกว่ามันจะเป็นข้อพิพาทของหลายประเทศนะครับ ไม่ใช่ของอินโดนีเซียแท้ๆอย่างเต็มปากเต็มคำ

สำหรับผมเองมองว่าในกรณีแบ่งแยกคินแดนนั้นจะไม่ส่งผลกระทบกับอำนาจอธิไตยบนแผ่นดินไทยตราบเท่าที่เรายังมีในหลวงอยู่ กลียุคจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นดินครับ ในส่วนนี้ผมมองว่าถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาของ 3 จังหวัดภาคใต้ได้ก่อนถึงเวลานั้นหละก็น่ากลัวครับ... และการจะทำอย่างงั้นได้เราจะต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ การตัดสินใจที่ดี และเด็ดขาดพอที่จะจัดการกับปัญหาพวกนี้ครับ รัฐบาลที่จะทำอย่างงั้นได้จะต้องเป็นรัฐบาลที่มีพรรคเดียวหรือมีความสามัคคีในพรรคร่วมรัฐบาลสูงมาก ไม่มีการเล่นผลประโยชน์ของพรรคร่วมฯแบบรัฐบาลที่แล้ว รัฐบาลพรรคเดียวเช่นรัฐบาลนี้(ของคุณทักษิน)มีความเด็ดขาด และมีเสียรภาพ แต่...ขาดการตัดสินใจที่ดีครับ เนื่องจากความที่ไม่ยอมฟังใครของท่านนายกเอง อันนี้เป็นจุดอ่อนที่สำคัญของรัฐบาลพรรคเดียว แต่นั่นก็ยังดีกว่าการที่มีพรรคร่วมหลายพรรคแล้ว แย่งเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างน่าเกลียดๆตาม"โควต้า"ของพรรคร่วม(สำหรับผมมันเป็นนโยบายที่น่าเกลียดที่สุด) ทำให้ผู้ทื่มีความสามารถไม่ได้แสดงความสามารถแต่ได้ไอ้ตัวความสามารถน้อยกว่ามาเป็นแทนจาก"โควต้า" อีกทั้งการขัดแยข้งขัดขากันเองในพรรคร่วมฯ ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเต็มไปด้วยผลประโยชน์ของพรรคร่วมมากกว่าของประชาชน ผมก็จะไม่ขอพูดว่า"ผลประโยชน์ของพรรคมันต้องมีบ้าง" เพราะประชาชนเลือกคุณเข้ามาไม่ได้ต้องการให้คุณมาหาผลประโยชน์เข้าพรรคเลยแม้แต่น้อยแต่เลือกคุณเข้ามาให้ทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนตังหากถ้ามีสส.คนใหนเอาไอ้คำพูดนี้มาอ้าง อย่างหวังเลยว่าพรรคคุณจะได้คะแนนเสียงจากผมในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ปัญหาของภาคใต้เองมีความสลับซับซ้อนของมันอยู่ครับ อย่างน้อยเรื่องวัฒนธรรมประเพณี แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังดีคือชาวใต้นั้นทุกคนยังรักที่จะอยู่กับเราครับไม่มีใครคิดว่าเค้าไม่ใช่คนไทย แต่ไอ้พวกแบ่งแยกดินแดนนั้นไม่ใช่คนไทยแท้ๆแต่เป็นพวก 2 สัญชาติครับแล้วมาปลูกฝังค่านิยมบ้าๆให้กลุ่มเด็กวัยรุ่นแล้วเอาพวกนั้นออกเป็นแนวหน้าตัวเองก็นอนดู ผล... ไม่ว่าจะปราบปรามด้วยความนิ่มนวลยังไงผลเสียก็จะตกแก่รัฐ ไม่ปราบเลยก็เป็นกลียุค ผมว่าถ้าจะเล่นกับภาคใต้จริงๆมันต้องเล่นที่รากของมันเลยครับ เราจะต้องจัดการกับหัวโจกเป็นอันดับแรกและเป็นความลับด้วยจากนั้นก็มาแก้ไขเรื่องคติของกลุ่มวัยรุ่น(อย่างไม่ต้องอึกทึกคึกโครม) สิ่งที่รัฐบาลทำพลาดไปคือ... ดันไปประชาสัมพันธ์มันซะดังเลย

ส่วนเรื่องของธุรกิจข้ามชาติ...อันนี้ผมคงไม่commentเพิ่มละ

ความคิดเห็นที่ 7 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 10:35:01 น.

YAmiMaRU
Member

เห็นด้วยกับคุณ ทิดOrpheus ทุกประการครับ ^_^

ความคิดเห็นที่ 8 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 11:16:45 น.

Thaina Yu
หมาเขียวรักกระต่าย

ตราบเท่าที่ยังมีในหลวงอยู่....
ผมไม่คิดว่าในหลวงจะทรงพระชนม์ยิ่งยืนนานนับหมื่นปีหรอกนะ

และดูแล้ว การที่สี่รัฐทางใต้จะแยกไปก็เป็นไปได้ด้วย ที่โจรใต้มันทำอยู่ตอนนี้ อาจจะทำให้ไทยเราตัดสินใจตัดหางสี่เมืองนั้นไปเลย ก็เป็นไปได้

และเรื่องที่ว่า สินค้าไทยต้นทุนแพง ขายก็ไม่ค่อยออก แล้วแถมการเกษตรยังเอาแต่กำไรเฉพาะหน้า มีผลกระทบตามมาได้มากในภายหลัง(อย่างปุ๋ยเคมี คนเกษตรกรก็บ่นไปสิ "ไม่อยากใช้ แต่ไม่งั้นมันไม่มีผลผลิต มันอยู่ไม่ได้" ไอ้คนรับซื้อก็มาซื้อถูกๆไป) มันก็เรื่องจริง

ความคิดเห็นที่ 9 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 12:19:11 น.

smdm
จากคนกลายเป็นแมว

เรื่องโดนแบ่งดินแดนนี้คงยังต้องดูกันต่อไปอีกยาวส่วนตัวไม่เชื่อว่า ประชาชนที่โดนพวกโจนใต้ทำร้ายทุกวันจะพอใจที่แบ่งดินแดน และประเทศไทยยังไม่ยอมให้มีการขายที่ดินให้คนต่างชาตินะ คือคนต่างชาติจะถือครองที่ดินไม่ได้ ยังไงเจ้าของก็ต้องเป็นคนไทย

ส่วนเรื่องบริษัทของต่างชาติผมว่าน่าคิด ถ้า เราจ่ายเงินให บริษัทต่างชาติ 10,000 กำไรจริงๆ 100 บาทโดนส่งกลับประเทศฝรั่งเศษ 86 บาทเหลือเงินอยู่ในบ้านเรา 14 บาท หมายความหมา หมื่นหนึ่งที่เราจ่าไปไปอยู่ต่างประเทศแล้ว 86 ถ้าคนซื้อของจากบริษัทต่างประเทศไป 1 ล้านหมายถึงเงิน 8600 บาทไหลออกไปจากต่างประเทศ ถึงว่าเราจะมีการจ้างงาน บริษัทในบ้านเรา จะมีงานผลิตสิ้นค้าป้อนบริษัทต่างประเทศพวกนั้นแต่ เราไม่สามารถหยุดเงิน 86 บาทที่ออกไปนอกประเทศได้ แต่ก็แค่น่าคิดนะไม่ถึงจะน่าตกใจ เพราะทุกวันนี้เราเสียเงินให้ต่างประเทศจากสิ้นค้าอื่นๆมากมายอยู่แล้ว

ปัญหาของเรื่องคือมีทางไหนบ้างไหมที่เราจะเอาเงินของประเทศอื่นมาทดแทน 86 บาทที่เสียไป คงหาได้ละ มันน่าคิดแต่ไม่น่าตกใจเท่าค่าน้ำมันที่เสียให้ต่างประเทศอยู่ทุกวันนี้

ดังนั้นประหยัดน้ำมันกันเถอะครับ grin

ความคิดเห็นที่ 10 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 16:36:39 น.

mayday
ReMember

เกี่ยวกับกฎหมายที่ไม่ยอมให้มีการขายที่ดินให้ต่างชาตินี้ทีจริงครับ แต่มันดิ้นได้ด้วยการแต่งงานกับคนไทย(คนที่บื้อๆหน่อย) แต่งแต่ในนาม ส่วนสิทธิของที่ดินจะเอาไปใช้ยังไงก็ของเรื่องฝรั่งแล้ว
ส่วนเรื่องโลตัส อะไรพวกนี้ ผมรู้แต่ว่าของที่มันซื้อมาขายก็กดราคาโรงงานในไทยกันสุดๆ(ไม่งั้นมันจะขายถูกได้หรอ) แต่โรงงานก็ต้องยอมขายล่ะ ไม่งั้นคงอยู่ไม่ได้ ที่ซวยคือบรรดาร้านค้าของชำต่างๆ ที่ไม่สามารถลดราคาได้เท่าโลตัส อันนี้ก็เจ้งกันเป็นรายๆไป ผมยังจำได้ตอนเด็กๆเวลาไปซื้อของที่ร้านเหล่านี้แล้วรู้สึกอบอุ่นมาก ป้าคนขายแกใจดี บางทีก็ลดราคาแถมขนมให้ ทั้งคนซื้อและร้านขายก็รู้จักกันดี คนแถวบ้านด้วยกันทั้งนั้น ถ้าร้านเล็กๆแบบนี้เจ้งไปหมด ตอนนี้จะไปหาบรรยากาศแบบนี้ได้ที่ไหนล่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 17:07:32 น.

PaePae
โปรแกรมเมอร์จับฉ่าย

คงไม่พูดถึงเนื้อหา เพราะคนอื่นพูดไปแล้ว

แต่ผมกำลังสงสัยว่า
จะมีใครรู้บ้างไหมว่า บทความชุดนี้ไม่ใช่ต้นฉบับ แต่เป็นการนำบทความเดิมมาเพิ่มเติมเนื้อหาลงไปใหม่


ต้นฉบับของบทความชุดนี้ มันขึ้นต้นว่า

Quote :
ประเทศต่างๆในโลกนี้มีเกิด มีดับ ตลอดเวลา ประเทศไทยก็ไม่พ้นวิถีนี้เช่นกัน สืบเนื่องจากการบรรยายของคุณนิติภูมิ......
และสิ้นสุดตรง
Quote :
........เมื่อคนจนอยู่ไม่ได้ รัฐจะอยู่ได้ ฤา ? เราจะเตรียมรับมือกับวิกฤติในอนาคตอย่างไร ?

เนื้อหาของฉบับแรกๆเท่าที่ผมค้นได้ มีมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2544 แล้ว (หลังการบรรยายของคุณนิติภูมิที่มีการอ้างอิง)

ส่วนเนื้อหาช่วง สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ภาคตะวันออก นี่มีการเพิ่มมาทีหลัง


ส่วนเนื้อหาในช่วงหลัง คือ เรื่องซื้อของในห้างต่างชาติเนี่ย มันเคยเป็นบทความแยกกันต่างหากอีกชุดหนึ่งนะ (ถ้าผมจำไม่ผิด ถ้าจำผิดก็ขออภัย)


Edit by PaePae - 04 ก.พ.48 เวลา 18:54:18 น.

ความคิดเห็นที่ 12 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 18:51:27 น.

winsasa
Member

อ่านไปอ่านมา แล้วเศร้าแฮะ คนไทยจะทำอะไรกินนี่ต่อไปอ่ะ
รัฐบาลจะช่วยได้ไหมเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 13 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 20:43:18 น.

เด็กสีฟ้าจากนรก (เฮลบลูบอย)
คนขายน้ำหวาน

อ่านแล้วอาจจะเห็นว่าประเทศไทยมีแต่ข้อเสีย แต่ผมว่าประเทศไทยยังมีส่วนดีๆที่จะทำให้ประเทศอยู่คงอยู่ได้อยู่
ทุกอย่างมี2ด้านเสมอ อย่ามองในแง่ร้ายเพียงอย่างเดียว

ความคิดเห็นที่ 14 ตอบเมื่อ 04 ก.พ.48 เวลา 21:34:57 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ 1 ] [ Last ]
1 - 14 จากทั้งหมด 14 Reply
วิธีการใช้ Function ต่างๆ