Yuujuu_fudan
คนโลเล

คำว่า "โคตร" หยาบคายหรือไม่?

ไม่ซีเรียสนะครับ... กระทู้นี้ตั้งขึ้นด้วยความสงสัยส่วนตัวล้วนๆ

เนื่องจากหลังๆมานี้ผมเห็นการตั้ง/ตอบกระทู้มีการใช้คำว่าโคตรค่อนข้างบ่อย เช่น โคตรชอบ โคตรเทพ บลาๆ

โดยส่วนตัวแล้วผมก็ใช้คำๆนี้ (รวมไปถึงคำหยาบอื่นๆที่ไม่สมควรจะเอ่ยถึง) เป็นประจำเวลาพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนสนิท แต่หากเป็นการตั้ง/ตอบกระทู้ ผมจะพยายามเลี่ยงไม่ใช้คำนี้เนื่องจากฟังแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะ "ไม่น่าฟัง" พอสมควร

อ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp ) คำว่าโคตรก็ถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพเช่นกัน

===============================================

โคตร, โคตร- [โคด, โคดตฺระ-] น. วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, เช่น โคตมโคตร;
คํานี้บางทีก็นําไปใช้ในความหมายไม่สุภาพหรือเป็นคําด่า เช่น
ก่นโคตร. (ส. โคตฺร; ป. โคตฺต ว่า โรงวัว, คอกวัว, วงศ์, ตระกูล).


===============================================

เลยอยากได้ความเห็นน่ะครับว่า คนอื่นคิดอย่างไรกับการใช้คำๆนี้ในการตั้ง/ตอบกระทู้ครับ?

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 28 ม.ค.51 เวลา 14:15:20 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 2 [ All ] [ First ] [ 1 ] [ 2 ] [ Last ]
21 - 24 จากทั้งหมด 24 Reply

HM
นักวาด Lv 1

ค่านิยมและสังคม เป็นตัวกำหนดว่ามันหยาบคายมั้ย
แล้วสังคมที่นี่ล่ะ คิดว่าไง
ผมยกมือว่าไม่หยาบล่ะ (ไม่ได้ใช้ด่าใคร แต่ใช้ชื่นชมแสดงความเป็นขั้นสุด)

ความคิดเห็นที่ 21 ตอบเมื่อ 29 ม.ค.51 เวลา 07:38:50 น.

Zidaผู้บ้าการ์ตูน
คนคลั่งการ์ตูนอย่างหนัก

ดูที่เจตนาสื่อครับ แค่คำอย่างเดีย มันไม่ได้สื่อความหมายในตัวมันเองเสมอไปครับ

คำว่า โคตร ถ้าใช้กับ คำว่า ยาก ก็คือยากมากกว่า ยากมากๆ
โคตร กับคำว่า ดี ก็คือ ดีมากกว่า ดีมากๆ

แต่ถ้า โคตร พ่อ โคตร แม่ อันนี้ไม่ใช่ว่าดีกว่า พ่อหรือดีกว่าแม่ แต่เป็นคำด่าได้เลย
เหมือนกับ
โคตร เลว หรือ โคตร ชั่ว ซึ่งก็เป็นคำที่รุนแรงและไม่สุภาพ ได้

ดังนั้น "โคตร" เฉยๆ ผมว่าไม่ไม่ค่อยจะสื่อะไรได้ด้วยตัวมันเอง และผมก็เห็นว่า มันไม่ใช่คำไม่สุภาพด้วยครับ ทุกวันนี้ผมก็ใช้นะ แต่ที่สำคัญ คำว่าอะไรจะมาต่อหลัง โคตร ก็ต้องดูให้ดีล่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 22 ตอบเมื่อ 29 ม.ค.51 เวลา 09:54:32 น.

Gsawa
นักเรียนในห้องพยาบาล

ขึ้นกับคำหลักฮะ โคตรเป็นแค่ prefix เท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 23 ตอบเมื่อ 29 ม.ค.51 เวลา 13:37:42 น.

zeth
sageknight

Quote : Black Dogh Papka
สำหรับคำว่า โคตร นี้ ในความหมายจริง มีความหยาบคายมาก
เช่นเดียวกับคำว่า เกรียน และ โล้น นั่นแหละครับ

--------
จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
โคตร, โคตร- [โคด, โคดตฺระ-] น. วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, เช่น โคตมโคตร;
คํานี้บางทีก็นําไปใช้ในความหมายไม่สุภาพหรือเป็นคําด่า เช่น
ก่นโคตร. (ส. โคตฺร; ป. โคตฺต ว่า โรงวัว, คอกวัว, วงศ์, ตระกูล).

แต่คำว่าโคตรที่ใชา้ในสมัยพุทธากาลนั้น มีความหมายถึง คอกววัว หรือ
ต้นตระกลูวัว ซึ่งถือเป้นคำหยาบคายมากหากสื่อถึงต้นตระกูลด้วยคำนี้


" สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เป็นเวลาเช้า พระผู้มี
พระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาต
ยังพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อัคคิกภารทวาชพราหมณ์ก่อไฟแล้วตกแต่ง
ของที่ควรบูชา อยู่ในนิเวศน์ ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวบิณฑบาต
ตามลำดับตรอก ในพระนครสาวัตถี เสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของอัคคิกภารทวาช-
*พราหมณ์ อัคคิกภารทวาชพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลทีเดียว
ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า หยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโล้น หยุดอยู่ที่
นั่นแหละสมณะ หยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถ่อย ฯ และด่าทอ พระผู้มีพระภาคถึง
โคตรเหง้าพระสรณะโคดม ด้วยวาจาที่หยาบช้า

เมื่ออัคคิกภารทวาชพราหมณ์กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
ถามว่า ดูกรพราหมณ์ ก็ท่านรู้จักคนถ่อย หรือธรรมเป็นเครื่องกระทำให้เป็น
คนถ่อยหรือ ฯ

อัคคิกภารทวาชพราหมณจึงทูลถามว่า
ท่านพระโคดม ข้าพเจ้าไม่รู้จักคนถ่อยหรือธรรมเป็นเครื่องกระทำ
ให้เป็นคนถ่อย ดีละ ขอท่านพระโคดมจงแสดงธรรมตามที่ข้าพเจ้าจะพึงรู้จักคน
ถ่อยหรือธรรมเป็นเครื่องกระทำให้เป็นคนถ่อยเถิด ฯ "

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
วสลสูตรที่ ๗

---------
ในปัจจุบัน ตำนี้มีความหายถึง ต้นตระกูล ต้นเผ่าพันธุ์
และ หมายถึง "ของแท้"และ"ของดั้งเดิม" และมีความหาย แสลง ว่า
"มากๆ" "มากมายมหาศาล" อะไรทำนองนั้นติงนิดนะครับ สมัยพุทธกาล คำว่าโคตร เช่นโคตมโคตร ก็คล้ายๆกับชื่อสกุลนะล่ะ
ที่อีตาพราหมณ์นั่นแกด่า ไม่ได้หมายถึงคอกวัวนา แกด่าโคตรเง้าจักกะหราดพระพุทธเจ้าตรงเลยแหละ
อารมณ์ประมาณด่าพ่ออ่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 24 ตอบเมื่อ 29 ม.ค.51 เวลา 17:33:45 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 2 [ All ] [ First ] [ 1 ] [ 2 ] [ Last ]
21 - 24 จากทั้งหมด 24 Reply
วิธีการใช้ Function ต่างๆ