กำแพงสีฟ้า
(WallSky)
Hell Knight

Lia sings for RF online

02. War for Peace (Theme of Bellato)

Silent bells will ring
A signal for us to fight
Deep inside we sing
Something different all the time
Why do we still hurt each other ?
When all is pain that drowns you down and nothing more

No one doubts our fights
We protect our families
In the darkest nights
We destroy out enemies
Is this the way out to survive ?
When all it leaves us is nothing but knives not lives

(All within the rising force)
Day and nigth we pray for peace to come
When not at war, that is what we long for
Let us sing and dance to our motherland
With smiles and laughter

Out loud bells will ring
Once again for us to hear
Can't help our hearts sing
Something different yet not fear
This is the way out to survive
No matter how deep the pain or the lives it costs

We will keep believing that one day this will end
Each step we take, will take us to the next
We'll keep fighting 'till our men says
Then we will find our peace

Yes we will, keep believing in tomorrow
Yes we will, fight until there is tomorrow
The Holy Force will never die

Day and night we pray for peae to come
When not at war, that is what we long for
Let us sing and dance to our motherland
With smiles and laughter


--------------------------------------------------------------------------------


03. somewhere (Theme of Cora)

Can you hear voices in the sky ?
Call my name as I close my eyes
Whispering a prayer inside my sleep
Is it real or make believe ?

Soldiers fall on a distant shore
Children cry mama take me home
To a special place I knew before
Where the light shined on and on

Is it a fantasy ?

Somewhere there's magic in the air
A land of dreams
Where the moon glows like a halo
Shining a light from heaven above
Somewhere a spirit sings a song
Beneath the stars
Surrender forever
Follow the force inside and pray for tomorrow

Souls collide in the darkest night
Battles lost in the rush of time
Broken memories inside my dreams
Are they real or make believe ?

What is the mystery ?

Somewhere there's music in the air
A sound of hope
And the days flow like a rainbow
Lighting the sky with colors of joy
The angels dance beneath the sun
With wings of love
Remember forever
Follow the force above and reach for tomorrow

And all we do is follow our hearts

I know it, somewhere there's magic in the air
A land of dreams
And the moon glows like a halo
Shining a light from heaven above
A place where spirits sing their song
Beneath the stars
Surrender forever
Follow the force of love and pray for tomorrow


--------------------------------------------------------------------------------


04. HAIL THE NATION (Theme of Accretia)

Seek a stranger
Moving target in the line of danger
Aim-pull a trigger
See it burn away to the ground

There is no emotion or reason anyway
Pull the sheet across my eyes
Throw it all away and let your motions say
Everything is do or die

Hail the nation
Lose yourself in the invocation
Hate's invitation
Every heart and soul colder than ice

There is no emotion or reason anyway
Pull the sheet across my eyes
Give it all away and let your rhythm say
Everyday is do or die

Hail the nation
Lose yourself in the invocation
Hate's invitation
Every heart and soul colder than ice

There's no thing as love or motherly touch
Never conjure up your imagination
There's no heaven on high or a spirit in the sky
Just the enemy telling you lies

Shooting on a foe is your goal alone
For as long as you are living in this life
It only takes a fool to see the light
It's all a useless story

Hail the nation
Lose yourself in the invocation
Hate's invitation
Every heart and soul colder than ice


--------------------------------------------------------------------------------


11. THE FORCE OF LOVE (Theme of RF online)

All alone, somewhere far away from home
In a lonely place where no one knows your name
Lost inside a corner of your mind
Looking for a place to hide and none to find

Back in the days when you were just a child
The sunrays danced eternally
And when you least expect it, you hear a voice inside
Telling you to begin the life of your dreams

You have the power to believe
Take a look inside your heart
A road is waiting for you
The truth is written in the stars
No matter who you are
You feel the force of love

Like a wind blowing high above the clouds
You were moving fast but couldn't touch the ground
Think of the days when you were just a child
You felt a joy so tenderly

And if you stop to listen to what you feel inside
You can be everything you wanted to be

You have the power to achieve
If you reach inside your heart
You wish is waiting for you
The truth is written in the stars
No matter where you are
You feel the force of love

All the pain and tears and broken dreams
Flowing like a river
It's never easy to see
Trust what you feel and just keep your spirit free
You can be all the things you wanted to be
In your dreams

You have the power to believe
Make a promise in your heart
You future's waiting for you
A secret in the sky above
Like a shooting star
You feel the force of love

It's written in the stars

Edit by welcome.to/WallSky - 26 พ.ค.50 เวลา 23:02:42 น.

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 26 พ.ค.50 เวลา 22:59:32 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ 1 ] [ Last ]
1 - 3 จากทั้งหมด 3 Reply

Pakeeranung
Member

โอ หามานาน เหอะๆ ขอบคุณมากๆคับ >.<b

ความคิดเห็นที่ 1 ตอบเมื่อ 27 พ.ค.50 เวลา 12:02:57 น.

kotoba
ที่ปรึกษาแห่งน้ำโศกสีฟ้า

ขอบคุณฮะ >w<

ความคิดเห็นที่ 2 ตอบเมื่อ 28 พ.ค.50 เวลา 12:21:55 น.

bekung
BONESแฟนคลับ

อยากได้มานานละ force of love -.-

ความคิดเห็นที่ 3 ตอบเมื่อ 04 มิ.ย.50 เวลา 12:15:53 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ 1 ] [ Last ]
1 - 3 จากทั้งหมด 3 Reply
วิธีการใช้ Function ต่างๆ