การใช้คำสั่งต่างๆ ภายในเวปบอร์ด (Revision 0.2)

การทำตัวหนา ใช้คำสั่ง [b].....[/b] เช่น

[b]Group2[/b] จะได้เป็น Group2

การทำตัวเอียงๆ ใช้คำสั่ง [i].....[/i] เช่น

[i]Group2[/i] จะได้เป็น Group2

การขีดเส้นใต้ ใช้คำสั่ง [u].....[/u] เช่น

[u]Group2[/u] จะได้เป็น Group2

การขีดฆ่า ใช้คำสั่ง [s].....[/s] เช่น

[s]Group2[/s] จะได้เป็น Group2

เราอาจใช้ร่วมกันได้ทุกรูปแบบหากเปิดและปิด Tag ถูกต้อง เช่น

[b][u][i][s]Group2[/s][/i][/u][/b] จะได้เป็น Group2

อย่าลืมว่า ตัวไหนใช้ก่อนต้องปิดทีหลัง ตัวไหนใช้ทีหลังต้องปิดก่อน

การแทรกรูป [img].....[/img] เช่น

[img]http://www.pocketonline.net/images/picture.jpg[/img]

จะได้เป็น

การแทรกลิงค์ [url].....[/url] เช่น

[url]http://www.pocketonline.net[/url]

จะได้เป็น http://www.pocketonline.net

หรือเราอาจจะทำ การ Link ด้วย ข้อความ หรือรูปก็ได้ ดังนี้

[url=http://www.pocketonline.net]Pocket Online[/url]

จะได้เป็น Pocket Online

ถ้าเราต้องการทำ Thumbnail รูปเล็กเพื่อ Link ไปยังรูปใหญ่ ก็สามารถทำได้โดย

[url=http://รูปใหญ][img]http://รูปเล็ก[/img][/url]

การใส่สีให้ข้อความ

[color=red]Group2[/color] จะได้ผลลัพธ์เป็นGroup2

การเพิ่มขนาดให้ข้อความ
[size=5]Group2[/size] จะได้ผลลัพธ์เป็น
Group2